петък, 5 октомври 2012 г.

По пътя: възпитание на чувствата от еволюцията
Един човек крачеше бързо по улицата към болницата. Птичките
чуруликаха, облаците си шушукаха. Внезапно го застигна кола. Човекът
каза: "Бауу!". Машината подскокна, уплаши се и се дръпна встрани.

Един спокоен човек вървеше по пътеката от болницата към гората,
катеричките си играеха, а срещу него се зададе кон. Разминаха се,
конят смигна усмихнат: "Приятел съм."

Един спокоен и усмихнат човек се разхождаше из гората. Гущерите
пълзяха по своите задачи. Тогава по пясъчната пътека го задмина
велосипедист и профуча с думите: "Наслаждавай се."

Облаците се бяха разотишли и един спокоен, усмихнат и щастлив човек
вървеше към дома, когато видя една пуканка да се движи
носена от купчинка мравки.

Човекът се прибра. Сложи чайника на печката. След като чу
бълбукането, пусна няколко щипки магия във врящата вода. Парата
ухаеше на африкански плодове.

Той изчака, сипа и отпи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар