понеделник, 27 февруари 2012 г.

вода


Малко факти на съзнателно/видимо( флуидно) ниво на съществуване.
Водата на повърхността на Земята е около 71%. Водата в човешкия организъм е около 70-75%. Бебета се раждат с по- висок процент съдържание на вода. Мъжете имат относително по- голямо съдържание  на вода от жените в телата си. Дебелите хора имат процентно по- малко вода от слабите. Водата в природата е в постоянен кръговрат. Водата в природата е постоянна величина. Вода не се създава. Вода не се губи. Земята е затворена система по отношение на водата. Водата е едно цяло. Водата има „памет”. Хората замърсяваме водата.
Вероятни грешки и възможности ( система от мисловни уравнения*)
Грешка 1- име на планетата. Би трябвало да е Вода. Оттам и живота би се разглеждал и като протичане (лекота, флуидност), а не само като движение( тежест, материя).
Грешка 2- общуване между хората. Хората сме „скачени съдове”. Течностите между хората преминават и се свързват по много канали- видими и невидими. Докосванията- физически и мисловни, осъзнати/несъзнателни,  създават „приливи” и „отливи” в телата ни.
Грешка 3- лечение на болестите. Би трябвало да търсим корените на заболяванията в нарушаване на хармоничното цяло( човешката среда). Планетата „ се грижи” за хора, които съобразяват осъзнато/несъзнателно водния  баланс и поддържат чистотата на водата в себе си.
Грешка 4- природа и околна( човешка) среда. Природата е в постоянно движение, търсене и развитие на хаотичния стабилитет ( еволюция на формите). Околната среда, която осигурява нашите простор и сигурност е лесно „ чуплива” и несигурна величина.

* приблизително решаване на подобно условно уравнение, дори съобразено с всички познати особености на водата( моментно флуидно състояние на един човек, или група хора) дава насока само до повърхността/слоя на формиране и разглеждане на същото.

горното може/желателно е да бъде прочетено с усмихнато недоверие като вид свободен и въображаем текст :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар