неделя, 18 март 2012 г.

радио късивълни


Заспах на плажа и изгорях на сънища. Колкото петстотинтинкови монети. Толкова. Пингвините изкъшкаха зимата с викове „къш, къш”. Снегът побягна по склоновете. Безмилостни войни на светлината. С пръчки подпукали  преспите.
Кольо Колата крачеше важно, важно. Бутилката умираше в курника кльовната. Курешките попиха срама и. Кокошките се смееха.
Бойният кон на площад „Разкривен часовник” е стрелка. Вдесни се, премествайки времето от линията „ почивка- почивка’. Поглед към бъдещето.
„Нцъъ. Дръпвам светещата страница. Мачкам пикселите. Мач-мач. Гол. Пуска слузеста мъгла „гадно, гадно”. Поставям нова тъмна страница.”
Правя фокус. Из виждам от ръкава себе си...
СнъФФ филмите миришат на свободно леещо се уиски. Бутаформи. Поклащащи се бетонни гробни плочи. Призраците околовръст също се смеят.
Буркан с бурки. За теб. За теб също. Поставяме „Мокамед”. Горчиво- сладка постановка, по календара на маите. С вкус на кафе.
На сушата. Чух с ушите си.” Суши за смет.”
- Изключи сешора. Престани да разтягаш буквите. Отивам да правя пуш.
- Моля те. Изчезни от съзнанието ми. Остави ме да правя пиш.
*пишаор- място за изпикаване на думите.
Сащиствам се от сашианство. Бахтън. Бастисвам зеления път. Май.
Щипки за съвестно изпрани мисли. Серия „Ти”. Петстотинкови пакетчета - „юту”, „ютуб”, „юнеско”. Юруш на суши-ту. Тън-канЪ.
Зигфрид. Зиг-фрида. Зигфрийдъм. ХашлашкоХипарски зиг-заг. Сутрешно.„Хайде Зиги, ставай мърррчо”.
Маратонско бягане из ледниците. На старт застават само лудите. Сивкаво-зеленикав фон. На места-никакъв. Наградата. Душа.
- Успокои ли се ?
- Изпуши ли страховете ?
- Не е честно да кълвеш по темето.
- Така темелите придобиват смисъл.
Дъ кит с усмивката на чаплин. Платон се храни с планктон. Бива, в морето от звуци. „ойлари-ойларио”.
Дете се срещат с баща си. Пият чай. После си заминава. Чашата е само една.
Дълбая плиткоумен гроб за собствената си мисъл. Изсипвам случките. Нещо като казан. Каза-нова( да, да, ами бой) „Ври, бълбукай..” Потапям се вътре. Той ме изважда.
Самопречистване.
Ми. Фа. кефф. 
кОФФ
а!
бла-бла...


Няма коментари:

Публикуване на коментар