четвъртък, 14 юни 2012 г.

тудуф- тудуфСеднал във влака,

с тефтер и химикал.

Пиша стихове.Думите горят.

Локомотив на пара,

движи мисълта.Релсов живоход.

Вагони в самота,

минаващи дни.Сезон без лице.

Пътуващо бъдеще,

някъде назад.Слизам последен,

гаратъ „Желание”.

Кой ще ме чака?

1 коментар: